Rejestr zmian

Data Nazwa strony Redaktor Rejestr
2020-07-02 16:45:35 Dostawa granulatu do odsiarczania biogazu SULFUR E w... Alicja Nowicka Modyfikacja dokumentu
2020-07-02 16:45:35 Dostawa granulatu do odsiarczania biogazu SULFUR E w... Monika Złonkiewicz Modyfikacja dokumentu
2020-07-02 16:30:06 Remont studni kanalizacyjnych zabudowanych na kolektorze... Alicja Nowicka Utworzenie dokumentu
2020-06-30 09:45:10 Wstępne ogłoszenie informacyjne: Świadczenie... Joanna Nieszporek-Jojko Utworzenie dokumentu
2020-06-29 13:45:56 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:... Alicja Nowicka Modyfikacja dokumentu
2020-06-26 07:45:07 Pozostałe informacje Barbara Mazur Modyfikacja dokumentu
2020-06-23 07:15:21 Status prawny Barbara Mazur Modyfikacja dokumentu
2020-06-22 14:55:42 Wykonanie remontu kapitalnego modułu kogeneracyjnego w... Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja dokumentu
2020-06-22 12:17:02 Dostawa granulatu do odsiarczania biogazu SULFUR E w... Monika Złonkiewicz Modyfikacja dokumentu
2020-06-22 12:11:49 Dostawa granulatu do odsiarczania biogazu SULFUR E w... Monika Złonkiewicz Utworzenie dokumentu
2020-06-18 14:14:00 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania... Alicja Nowicka Modyfikacja dokumentu
2020-06-18 14:13:07 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania... Alicja Nowicka Modyfikacja dokumentu
2020-06-18 14:11:49 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania... Alicja Nowicka Utworzenie dokumentu
2020-06-17 12:42:22 Wykonanie remontu kapitalnego modułu kogeneracyjnego w... Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja dokumentu
2020-06-16 14:26:33 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy... Alicja Nowicka Modyfikacja dokumentu
2020-06-16 14:17:07 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy... Alicja Nowicka Utworzenie dokumentu
2020-06-15 14:55:02 Dostawa olejów i smarów na potrzeby utrzymania ruchu... Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja dokumentu
2020-06-04 11:33:48 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania... Alicja Nowicka Modyfikacja dokumentu
2020-06-04 11:25:37 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:... Alicja Nowicka Utworzenie dokumentu
2020-06-04 10:10:15 Wykonanie remontu kapitalnego modułu kogeneracyjnego w... Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja dokumentu
Wydrukuj stronę