Przedmiot działaności

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

  1. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków


Przedmiotem pozostałej działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  1. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
  2. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  3. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
  4. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
  5. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  6. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  7. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  8. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  9. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Szczegółowy zakres określa Statut Spółki.

Metryka i rejestr zmian

Dane redaktora strony BIP

Dominika Paś

tel.  +48 32 780 37 08 
d.pas@rcgw.pl

Podmiot udostępniający informację: RCGW S.A.
Osoba odpowiedzialna: Dominika Paś
Osoba wprowadzająca informację: Dominika Paś
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 13:34:51

Rejestr zmian

2024-07-11 12:45:51 Marek Razmus - Modyfikacja dokumentu
2018-10-01 14:26:23 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-09-27 16:38:27 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2016-09-19 10:00:32 Marek Razmus - Modyfikacja dokumentu
2014-03-31 13:34:01 Barbara Mazur - Utworzenie dokumentu
Wydrukuj stronę