Sposób załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Załatwiane są przez pracowników poszczególnych Działów Spółki.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek700-1500
Wtorek700-1500
Środa700-1500
Czwartek700-1700
Piątek700-1300

 

Zespół Obsługi  Klienta

Mieści się w pokoju nr 433, IV piętro
Przyjmuje klientów ze sprawami, dotyczącymi usług, które świadczy Spółka dla odbiorców indywidualnych jak i dla firm. Pracownicy biura pomogą Państwu między innymi w załatwieniu wszelkich formalności związanych z:

 • przygotowaniem umów o odprowadzanie ścieków,
 • umów przyłączeniowych,
 • zmianą danych klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, korespondencyjny,
 • sporządzeniem wniosków o zawarcie/ rozwiązanie umowy
 • należnościami z tytułu świadczenia usług odprowadzanie ścieków
 • przyjmowaniem reklamacji

 

Kontakt telefoniczny

+48 32 325 71 19
+48 32 325 72 36
+48 32 325 72 61
+48 32 325 72 87

 

Dział Kanalizacji

Dział Kanalizacji w ramach bieżącego zarządzania i administrowania siecią kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Tychy prowadzi szereg działań związanych z:

 • eksploatacją sieci kanalizacyjnej,
 • pomocą techniczną w ramach bieżących zadań,
 • inwestycjami dotyczącymi budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
 • wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • wydawaniem zapewnień o możliwości odprowadzania ścieków,
 • wydawaniem uzgodnień dokumentacji oraz uzgodnień branżowych,
 • weryfikacją włączeń do sieci kanalizacyjnej,
 • wydawaniem warunków technicznych wraz z odbiorami montażu dla podliczników wody bezpowrotnie utraconej, 
 • rozplombowaniem i plombowaniem podliczników wody bezpowrotnie utraconej 
 • eksploatacją sieci biogazu,
 • badaniem jakości ścieków.

 

Kontakt telefoniczny

Telefon całodobowy
Dyspozytornia Oczyszczalnia Ścieków (zgłoszenia  awarii na sieci)
+48 32 438 88 80

Sekretariat Działu Kanalizacji:
+48 32 705 79 78

Eksploatacja sieci,  weryfikacja włączeń do sieci oraz  nadzory branżowe:
+48 32 252 72 26
+48 722 363 800 (telefon komórkowy) 
+48 605 313 955 (telefon komórkowy) 

Wydawanie warunków technicznych,  uzgodnień oraz zapewnień:
+48 32 705 79 84
+48 32 715 79 85
+48 32 325 72 63

Inwestycje dotyczące budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej:
+48 32 325 72 22

Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej, służebność przesyłu:
+48 32 705 79 73 
 
Wydawanie warunków technicznych, odbiory montażu zabudowy, rozplombowanie i plombowanie podliczników dla wody bezpowrotnie utraconej:
+48 607 231 003 (telefon komórkowy)

Kontrola jakości ścieków, eksploatacja sieci biogazu:
+48 32 325 71 22
+48 693 720 992 (telefon komórkowy)

 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Informujemy, iż w chwili obecnej w imieniu Jednostki Realizującej Projekt "Gospodarka Ściekowa w Tychach" wszelkie sprawy dotyczące sprawowania nadzoru w okresie zgłaszania wad oraz w okresie gwarancyjnym nad infrastrukturą wybudowaną w ramach Projektu prowadzi Dział Kanalizacji RCGW S.A.

 

Sekretariat

Sekretariat Spółki zajmuje się między innymi przyjmowaniem listów, pism i faksów kierowanych do RCGW S.A., które przekazywane są do odpowiednich komórek do realizacji.

Prezes Zarządu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy Spółki, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Spółki (pokój 414) tel. +48 32 325 72 35

Metryka i rejestr zmian

Dane redaktora strony BIP

Marek Razmus

tel.  +48 32 325 71 57
m.razmus@rcgw.pl
rcgw@rcgw.pl

Podmiot udostępniający informację: RCGW S.A.
Osoba odpowiedzialna: Marek Razmus
Osoba wprowadzająca informację: Marek Razmus
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 11:06:19

Rejestr zmian

2021-05-12 11:45:19 Marek Razmus - Modyfikacja dokumentu
2018-10-04 11:02:19 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-10-04 11:01:36 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-10-01 14:42:31 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2017-10-20 11:50:35 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2014-03-31 11:06:14 Barbara Mazur - Utworzenie dokumentu
Wydrukuj stronę