WYSZUKIWARKA - Przetargi / Zapytania ofertowe

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20

Data rozpoczęcia: 05.11.2019
Data zakończenia: 31.01.2020
Status: Rozstrzygnięte
Opis: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20
Ogłoszenie i SIWZ:
ogłoszenie o zamówieniu
05.11.2019r.
Pobierz
ogloszenie_05.11.2019.pdf
0 B
SIWZ
05.11.2019r.
Pobierz
SIWZ_31.10.2019.pdf
0 B
załącznik nr 1 oferta
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_1_oferta.doc
0 B
załącznik nr 2 oświadczenie na formularzu JEDZ
05.11.2019r.
Pobierz
espd-request.pdf
0 B
załącznik nr 2a elektroniczna wersja formularza JEDZ (plik xml)
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_2a_JEDZ_xml.zip
0 B
załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_3_zobowiazanie.doc
0 B
załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_grupa.doc
0 B
załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_5_IPU.pdf
0 B
załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_6.zip
0 B
załącznik nr 7 Oświadczenia Wykonawcy dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_7_oswiadczenie_brak_orze...
0 B
załącznik nr 8 Wykaz usług
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_8_wykaz_uslug.doc
0 B
załącznik nr 9 Wykaz osób
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_9_wykaz_osob.doc
0 B
załącznik nr 10 Identyfikator postępowania
05.11.2019r.
Pobierz
zalacznik_nr_10_identyfikator.pdf
0 B
Przebieg postępowania:
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
27.11.2019r.
Pobierz
odpowiedzi_na_zapytania_z_dnia_27_11_...
0 B
informacja z otwarcia ofert
09.12.2019r.
Pobierz
informacja_z_otwarcia_ofert_09.12.201...
0 B
Wynik przetargu:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.12.2019r.
Pobierz
zawiadomienie_o_wyborze_17.12.2019_po...
0 B
Podmiot udostępniający informację: RCGW SA
Osoba odpowiedzialna za informację: Joanna Nieszporek-Jojko
Osoba wprowadzająca informację: Joanna Nieszporek-Jojko


Historia zmian
2019-12-17 07:37:26 Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja
2019-12-09 13:55:04 Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja
2019-11-27 14:30:30 Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja
2019-11-05 10:16:18 Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja
2019-11-05 10:04:33 Joanna Nieszporek-Jojko Modyfikacja
2019-11-05 09:55:13 Joanna Nieszporek-Jojko Wprowadzenie informacji

zamknij

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email